Grindstugan - den lilla förskolan med det stora hjärtat

Föräldrakooperativet Grindstugan är en mindre förskola med visionen att ha den mest lustfyllda och lärorika verksamheten. Här är leken i fokus, maten lagad med omsorg och naturen runt hörnet.Trevliga traditioner och aktiviteter för barnen
●  Regelbundna utflykter i Gustavsberg med el­drivna lådcyklar.
●  Cykellekar där barnen får öva balans och koordination.
●  Besök och upptäckter i den närliggande skogen varje vecka.
●  Spännande reflexstig i vintermörkret.
●  Barn- och föräldradisco varje termin.
●  Delaktighet och insyn i barnens vardag. Bland annat genom föräldratjänst
2­-3 eftermiddagar per termin där man är med sitt barn i verksamheten.