Gn nr 1 2009

Nr 1 2009

Hej !

Nu var det ett tag sedan…

Senaste styrelsemötet var den 10 mars.

Premiär! För första gången skickar jag ut GrindstugeNytt endast per e-post.

Marknadsföring/värvningar

Info/IT-gruppen med Ola Norrman i spetsen jobbar just nu för fullt med att stärka Grindstugans

”varumärke”:

• Förbättring av hemsidan: funktionalitet, information och layout.

• Flyers: utdelning av reklambroschyrer.

• Aktiv värvning kommer eventuellt att göras genom utskick.

• En hel del andra aktiviteter diskuterades även vid styrelsemötet.

Grindstugan är i ständigt behov av sökande familjer. Tänk på att vi alla är ambassadörer!

Miljögrupp

Vi undrar om det finns några miljöintresserade föräldrar som vill vara med och arbeta för att

Grindstugan ska få Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för att arbeta med miljö och hållbar

utveckling anpassat för förskola och skola. Det är Håll Sverige Rent som håller i det övergripande

arbetet med Grön Flagg så ni kan läsa mer om detta på deras hemsida www.hsr.se.

För att arbeta med Grön Flagg kommer vi att bildat en miljögrupp bestående av några av

Grindstugans personal och några föräldrar. Om du vill vara med i Miljögruppen byter du från din

ordinarie arbetsgrupp. Är ni intresserade av att vara med och arbeta med Grön Flagg, och andra

miljöfrågor, så hör av till Ann Strömberg, Joels mamma, på e-post ann.stromberg@hotmail.com

eller telefon 070-209 27 11.

Städdag

Kom ihåg städdagen den 19 april. Exakta tider meddelas senare.

Information

Vi kommer att försöka styra över all information till e-post, facken och hemsida. Detta för att

minska risken för att man missar information. På den stora anslagstavlan vid facken finns nu också

en kalender uppsatt där planerade aktiviteter skrivs upp.

Utveckling av föräldratjänsten

Vi ser kontinuerligt över utformningen för att föräldratjänsten ska vara så effektiv som möjligt.

Semesterstängt

Vecka 28, 29 och 30 är Grindstugan helt stängd. Kan vara bra att veta!

Nästa styrelsemöte är 2 april.

Ha det gott så länge !

Styrelsen genom Johan Lindkvist

GrindstugeNytt är styrelsens version light att kommunicera vad vi avhandlar på styrelsemötena, för

fullständig information kan man även läsa styrelseprotokollen som sitter uppsatta på anslagstavlan

utanför kontoret. GrindstugeNytt skickas med e-post.