GN nr 8 2008

Hej!

Första GrindstugeNytt efter årsmötet och nya styrelsen.

Jessica Lundberg – ordförande (vald av årsmötet 1 år)

Maria Olsborn – sekreterare (1 år kvar)

Johan Lindkvist – ledamot (nyval 2 år)

Ann Strömberg – ledamot (nyval 2 år)

Anneli Thor – ledamot (1 år kvar)

Ingrid Ekström – ledamot (nyval 2 år)

Christofer Silfvenius – ledamot (nyval 2 år).

Ansvarsfördelning inom styrelsen:

Informationsansvarig och GrindstugeNytt – Johan Lindkvist

Arbetsgruppsansvarig – Ingrid Ekström

Köksansvarig – Ann Strömberg

Husansvarig – Jessica Lundberg

Föräldratjänstansvarig – Anneli Thor

Erbjudande

All personal på Grindstugan ska gå en heltäckande utbildning i Barnolycksfall. En förälder per familj har

möjlighet att gå utbildningen kostnadsfritt. Datum för detta:

8 dec kl 19:00 (8 platser lediga för föräldrar).

11 dec kl 19:00 (18 platser lediga för förldrar).

Intresselistor kommer att sättas upp.

Arbetsgrupper

Sista datum för att lämna in skriftlig plan för arbetet i arbetsgrupperna är 10 nov.

Städdagen

Uppslutningen till städdagen var mycket bra – glädjande!

Restuppgifter kommer att delas ut till dem som inte närvarade.

Föräldratjänst

Schemat för föräldratjänsten är klart. Det är viktigt att man närvarar på sin dag. Annars kan vi tvingas ta in

vikarie, vilket är mycket kostsamt för Grindstugan. Ev önskemål om ändringar/byten ska skrivas upp på

schemat vid postfacken.

Tack så länge!

Styrelsen gm Johan Lindkvist

Grindstugenytt är styrelsens version light att kommunicera vad vi avhandlar på styrelsemötena, för

fullständig information kan man även läsa styrelseprotokollen som sitter uppsatta på anslagstavlan

utanför kontoret.