GN nr 9 2008

Nr 9 2008

Hej!

Här kommer ett späckat nummer av GrindstugeNytt. Senaste styrelsemötet var 11 november.

Skåp och annat till Grindstugan

Har du något av följande som skulle kunna skänkas till Grindstugan:

- Plåtskåp för Indira att hänga sina kläder i.

- Bordsskiva och två konsoler till kontorsplats.

- Två metallskåp i bänkhöjd som ska ersätta två trasiga träskåp.

- Skåp med dörr till kryddhylla.

Kontakta i så fall Ann Strömberg, 070-209 27 11, gärna före 12 december.

Arbetsgrupperna

Alla arbetsgrupper har lämnat in planering för sitt arbete – bra jobbat! Ansvarig för resp grupp är:

Nöjesgruppen: Sabina Larsson Soldati

Husgruppen: Anna Bucht Clarke

Info/IT/Marknad: Ola Norrman

Nu har också arbetsgrupperna varsitt fack (på samma ställe som alla familjer har fack för

information). Tanken med dessa är att man lätt ska kunna kommunicera direkt med

arbetsgrupperna.

Föräldratjänsten

Nu har föräldratjänsten kommit igång. Kul! Den ser lite annorlunda ut detta år - sen start på

terminen och en senarelagd arbetstid (12:00-16:45). Pedagogerna är mycket glada för att vi kommit

igång och de upplever den nya formen som väldigt positiv.

Föräldratjänsten är en viktig del i Grindstugans verksamhet och utgör ungefär en extra

halvtidstjänst. Det betyder att barnen får större tillgång till vuxen närvaro.

v.g vänd

MB Rescue – kurs i barnolycksfall

Som många redan sett så sitter anmälningslistor uppe på dörren in till korridoren med postfacken.

Den 8 dec är redan fulltecknad men det finns fortfarande tider kvar den 11 dec. Skriv upp er på

listan om ni tänker gå kursen. Kom ihåg att även skriva upp er om ni vill att förskolan skall anordna

ytterligare kurser (till självkostnadspris).

Pedagogerna tackar för det trevliga mottagandet av beskedet att stänga när värmesystemet var

trasigt.

Till Salu

Studsmatta, stolar och lite annat finns till salu. Det kommer att sättas upp lappar om det – håll utkik.

Avslutningsvis… Fest!

Föräldrafest går av stapeln den 7 februari. Mer information kommer från Nöjesgruppen längre fram.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 december.

Ha det gott så länge!

Styrelsen genom Johan Lindkvist

(Arbetsgruppsplaner bifogade filer i mailet)

Grindstugenytt är styrelsens version light att kommunicera vad vi avhandlar på styrelsemötena, för

fullständig information kan man även läsa styrelseprotokollen som sitter uppsatta på anslagstavlan

utanför kontoret.