GN nr 3 2009

 

Nr 3 2009

Hej!

Jag hoppas att alla haft en skön sommar.

Första styrelsemötet efter sommaren ägde rum 27 augusti.

 

Breaking news! Hemsidan!

Vi kan äntligen, stolt presentera den nya hemsidan! Ett extra tack riktas till Ingrid (Alba/Wilmas

mamma) för det grafiska samt pedagogerna för all text om pedagogiken och verksamheten. Det

kommer att ske en hel del uppdateringar, så fortsätt att gå in och kolla:

www.grindstugan.se .

Personalvård

Pedagogerna hälsar och tackar för resan till Malta – alla i arbetsgruppen upplevde ett stort teambuilding-

värde! Tack också till de föräldrar som kunde arbeta på Grindstugan den dagen.

Årsmöte

-Om du vill lämna in motion, gör det så snart som möjligt.

-Håll utkik efter kallelse.

Föräldratjänst

Föräldratjänsten är ändrad till att vara: 2 dagar per familj denna termin, 3 dagar per familj nästa

termin. Arbetstiden är kl. 11.45-16.45.

Blankett för önskemål hittar du här och ska mailas till

Hooper-Thors fack

anneli_thor@hotmail.com alternativt läggas isenast den 7:e september.

Medlemsavgift/månadsavgift

Vid terminsstart (nu i augusti) ska alla familjer betala medlemsavgiften på 300 kr (utöver

månadsavgiften).

Om någon har frågor om sina avgifter, maila kassören på

Nästa styrelsemöte är planerat till 10 september.

Ha det gott så länge!

Styrelsen genom Johan Lindkvist

christofer.silfvenius@phoxtal.com
.

GrindstugeNytt är styrelsens version light att kommunicera vad vi avhandlar på styrelsemötena, för

fullständig information kan man även läsa styrelseprotokollen som sitter uppsatta på anslagstavlan

utanför kontoret. GrindstugeNytt skickas med e-post.