GN nr 4 2009

Nr 4 2009

Hej!

Två punkter att ta upp i nuläget.

 

Städdag söndag 8 november

Som ni säkert sett på anslagen så är det städdag den 8 november. Familjer som är frånvarande får

göra restuppgifter.

 

 Årsstämma 22 okt

Kallelse till årsstämman är enligt bifogad fil. I samband med stämman kommer det serveras lite vin

och snacks.

 

Nästa styrelsemöte är preliminärt planerat till 3 november.

Ha det gott så länge!

Styrelsen genom Johan Lindkvist

GrindstugeNytt är styrelsens version light att kommunicera vad vi avhandlar på styrelsemötena, för

fullständig information kan man även läsa styrelseprotokollen som sitter uppsatta på anslagstavlan

utanför kontoret. GrindstugeNytt skickas med e-post.