GN nr 5 2009

Hej!

 

Här kommer första GrindstugeNytt efter åsrsmötet och nya styrelsen.

 

Johan Kullman              Ordförande (vald av årsmötet 1år)

Christofer Silfvenius                  Kassör (1 år kvar)

Anna Bucht Clarke                   Ledamot (nyval 2 år sekreterare)

Linus Liljeström                        Ledamot (nyval 2 år Husansvarig & föräldratjänstansvarig)

Johanna Mörk Coldén              Ledamot (nyval 2 år arbetsgruppsansvarig)

Ingrid Escriche Ekström            Ledamot (1 år kvar Redaktör för Grindstugenytt &

                                                Grindstugan.se)

 

 

Hemsidan - grindstugan.se

           

Vi kommer att arbeta mer aktivt kring grindstugan.se och hoppas att detta ska vara den

naturliga informationskällan för oss föräldrar. Har du inte besökt sidan ännu, så gör det!

Det är till stor hjälp om vi alla kan se till så att vi når ut till potentiella

Grindstugeföräldrar på ett positivt sätt. Är det något ni saknar på hemsidan eller har

synpunkter på? Funktioner som borde finnas på sidan? Gå in på föräldraportalen och

använd dig av mailformuläret som ligger där.

Vi har lagt upp en kalenderlösning från google på 1:a sidan där vi lägger in aktiviteter så

som föräldrafika och städdagar. Har du redan har en googlekalender så kan du integrera

grindstugans kalender i din egna. Fiffigt va?

 

 

 

 

 

Städdagen

 

Höststäding Söndagen den 8:e november Klockan 10.00 till 14.00 Var snäll och töm barnen hyllor på saker. Det bjuds på kaffe, frukt och bullar. 1 vuxen per familj skall närvara. Kan man inte närvara så maila ylva.sjolin@svt.se

 

 

Dina kontaktuppgifter

Kika gärna igenom den bifogade telefonlistan och kontrollera så att dina kontaktuppgifter stämmer. Om det är något som bör rättas till går det bra att maila till; grindstugansstyrelse@live.se

 

 

Grindstugenytt är styrelsens version light att kommunicera vad vi avhandlar på styrelsemötena, för fullständig information kan man även läsa styrelseprotokollen på grinstugan.se & föräldraportalen.