Frågor om avgiften

När får man information?

Se till att du finns med på Grindstugans kontaktlista! Om du inte finns med där kan kassören inte se att din familj är inskrivna och du missar också styrelsens återkommande epost-information GrindstugeNytt.  Skicka era kontaktuppgifter till adresslista@grindstugan.se:

 

  • Föräldrarnas förnamn, efternamn, adress, epost och telefonnummer.
  • Barnens för och efternamn samt avdelning.

  

Hur stor är min avgift?

Avgiften beror på:

  • Barnets ålder
  • Om det finns andra syskon på förskolan
  • Om någon förälder är föräldraledig (25-timmarsregeln vilket sänker avgiften till 62.5%).
  • Familjens totala inkomst. Om föräldrarna separerat räknas inkomsten i det hushåll där barnen är skrivna.
 
Avgiftssammanställning:
Grundat på att familjens inkomst är större än 42000kr per månad före skatt. I annat fall kan inkomstuppgift lämnas till förskolechefen om man vill ansöka om reducerad avgift.
 
Avgift för det yngsta (1:a) barnet:
1-3 år, 1260kr
4-5 år, 882kr
(6 år, 840kr)
 
Avgift för det äldre (2:a) barnet:
1-3 år, 840kr

4-5 år, 588kr

(6 år, 420kr)

 

Avgift för det äldsta (3:e) barnet:
1-3 år, 420kr   

4-5 år, 294kr

(6 år, 420kr)

 
Ingen avgift för det 4:e barnet.

 

Inskrivningsavgift: 200kr

Medlemsavgift (betalas årligen i augusti): 300kr per familj.

  

Hur betalar jag min avgift?

Kommunen skickar ut avier.

  

Vilka månader betalar jag min avgift?

Avgiften grundas på en årsavgift och betalas därför 12 månader om året. 

  

Betalar man i förskott eller i efterskott?

Avgiften betalas i efterskott.

 

Hur ligger jag till med min avgift?

Kommunen skickar ut påminnelser om du missat en inbetalning.

 

Vår inkomst har ändrats. Hur påverkar det avgiften?

Om familjens inkomster ändras kan man begära sänkning av daghemsavgiften. Kontakta kommunen via t.e.x. epost:  barnomsorgsfragor@varmdo.se.

 

Hur når jag kassören för att fråga om min avgift?

Skicka epost till kassor@grindstugan.se

  

Tillbaka till Frågor & Svar