Grindstugans styrelse

Då Grindstugan drivs som en ekonomisk förening har vi en styrelse som består av föräldrar, valda av föräldrar. Förutom posterna ordförande, sekreterare och kassör utgörs styrelsen av en redaktör som är ansvarig för vårt nyhetsbrev Grindstugenytt, en arbetsgruppsansvarig och en köksansvarig.

 

Ordföranden tillsammans med kassören och förskolechefen ingår i personalgruppen. De gör huvudsakligen budget och ekonomisk uppföljning. Personalgruppen arbetar även tillsammans med förskolechefen med personalfrågor, lönediskussioner, avtal o.s.v.

 

e-post till styrelsen: styrelsen@grindstugan.se