Frågor & Svar

Hur ställer jag mitt barn i kö?

Genom att ansöka via Värmdö kommuns e-tjänst för förskoleplats.


Vad innebär det att vara förälder på Grindstugan?

Grindstugan är en föräldrakooperativ förskola. Det innebär att du som förälder är med och bidrar, genom ditt engagemang och stöd, för att du vill vara delaktig i att barnens vardag på förskolan blir den bästa möjliga.

Som förälder på Grindstugan har du  2-3 arbetsdagar/termin och familj på förskolan. Pedagogerna handleder dig och du ska fungera som ett extra stöd i verksamheten. Arbetsdagen sträcker sig från 13.30-17.30 och är alltid förlagd till torsdagar då personalen har planeringstid.

 

Föräldratjänsten är en fantastisk chans att få inblick i ditt barns vardag på förskolan, samt att du bidrar till en trygg miljö för barnen med flera vuxna runt omkring dem.

 

Som familj ska man även delta i städdagar (en per termin) samt delta i någon av kooperativets arbetsgrupper eller styrelse.

 

Hur är det med pedagoger på förskolan?

Vi har en förskollärare per avdelning samt en till två barnskötare per avdelning beroende på barngruppens storlek, åldersammansättning och behov. Vår förskolechef är också utbildad förskollärare och arbetar del av sin tid i barngrupp.

 

Hur många barn har ni?

Förskolan har tre avdelningar och barngruppernas storlek och avdelningarnas sammansättning varierar något från år till år. Antalet brukar ligga runt 50 barn.

  

Har ni någon huvudinriktning?

Leken är, tillsammans med de tre huvudingredienserna tydlighet, glädje och närvaro det mest centrala på Grindstugan. Genom detta uppnår vi en lustfylld och lärorik verksamhet där vi har en miljö som kännetecknas av trygghet och harmoni så att barnen blir stärkta i sin självkänsla.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan på ett genomgripande sätt och dokumenterar fortlöpande med moderna hjälpmedel.

 

Lagar ni egen mat?

Ja vi har en egen kock som lagar all mat från grunden, bakar och förser oss med god mat som är mycket populär hos barnen!

 

Hur drivs Grindstugan?
Grindstugan är ett föräldrakooperativ vilket innebär att det är föräldrarna som tillsammans driver verksamheten i form av en ekonomisk förening. Förskolechef och övrig personal ansvarar för den dagliga verksamheten medan föräldrarna har ett övergripande ansvar för föreningens ekonomi och inriktning. 
 

En styrelse väljs varje år på årsmötet. Styrelsen tillsammans med förskolechefen arbetar löpande med frågor rörande verksamheten. 

 

Är det samma avgift som på kommunala förskolor?

Ja, det är maxtaxan som gäller. Kommunen ansvarar för fakturering av avgiften och det är till dem du meddelar inkomstuppgifter som är underlag för er avgift.


Öppettider

Förskolans normala öppettider är 7.00 till 17.15. Förskolan kan kan vid behov ha öppet inom kommunens beslutade ramtid, det vill säga 06:30 till 18.30.