Föräldratjänst

Vad innebär det att ha föräldratjänst?

Grindstugans förskola bygger på samverkan mellan föräldrar och personal.
Personalen och förskolechef ansvarar för planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi föräldrar ser till att personalen har de rätta förutsättningarna att kunna genomföra det arbetet.

Föräldratjänsten har sett lite olika ut genom åren. I dagsläget har vi föräldratjänst varje torsdag kl.13.30 -17.30. Det innebär att din familj behöver avsätta ca 2 torsdagar på hösten och tre dagar på våren för att delta i verksamheten.

Grindstugan bemannas då vanligtvis av 4-5 engagerade föräldrar tillsammans med 1-2 pedagoger. Verksamheten bedrivs under denna eftermiddag gemensamt utomhus. Närvarande pedagoger ansvarar för barnens toalettbesök och kontakten med föräldrar vid hämtning. 

Vinster för verksamheten är att pedagogerna får gemensam planeringstid varje vecka, mot tidigare en gång i månaden, för gemensam information, pedagogiska diskussioner och utvecklingsarbete 

Tack vare närvaron i den pedagogiska verksamheten med barnen, erbjuds du som förälder inblick och delaktighet i ditt barns vardag på förskolan. Detta gynnar både personal och föräldrar som därigenom får bra kontakt och en större förståelse för barnens situation på Grindstugan.

 

Städning

Den dagliga städningen sköts av personal på förskolan men en gång per termin träffas vi föräldrar för att göra en storstädning av avdelningarna och utemiljön.