Dagen och året på Grindstugan

Så här ser en vanlig dag på Grindstugan ut:

6.30 Förskolan öppnar.
07.00 Frukost för de barn som är i behov. 
8.45 Gemensam Samling på Kärnan måndag och fredag.
9.00 Pedagogisk samling och fruktstund på avd.
9.30 Annan pedagogisk verksamhet/lek, skapande, sång och musik, rörelse ute eller inne.
11.00 Lunch.
12.00 Vila.
12.45 Pedagogisk verksamhet/lek, skapande, sång och musik, rörelse ute eller inne.
14.00 Mellanmål.
15.00 Pedagogisk verksamhet/lek på gården.
17.15 Förskolan stänger.

Året på Grindstugan
Ett år på Grindstugan är fyllt av återkommande händelser och traditioner.

Januari
Första tisdagen varje månad är det "Leksaksdag" och barnen får ta med en leksak hemifrån.

Mars
Under den varma säsongen är det Cykelmåndag där barnen har med sina cyklar och övar balans och koordination.

April
Barn- och föräldradisco med pizza och popcorn.
Gemensam städdag.

Maj
Förskolans dag.

Juni
Sommaravslutning med picnic.

Juli
Förskolan har stängt.

September
Barn- och föräldradisco med pizza och popcorn.

Oktober
Gemensam städdag.
Årsstämma

November
Spännande reflexstig med familjen i skogen.
Möjlighet till fotografering på förskolan.
Utvecklingssamtal.

December
Luciafirande där barnen lussar och bjuder på fika.