Grindstugans historia

Samtidigt som parhusen i Ösby Grind stod klara 1990 byggde kommunen en förskola i området. Samtliga boende tillfrågades om de var intresserade av att göra den till en föräldradriven förskola. De boende erbjöds även en förtur till förskoleplats på förskolan.

Förskolan öppnade med mycket kort varsel den 1 april 1990 med två avdelningar, Äpplet och Päronet. Den tredje avdelningen, Körsbäret öppnade 1 oktober 1990. Man beslöt sig för att bilda en ekonomisk förening, religiöst och politiskt obunden.

Kooperativ som form kräver ett aktivt engagemang från de familjer som ingår i föreningen. Förskolans verksamhet bygger på samverkan mellan föräldrar och personal. Föräldrarna driver förskolan genom Ösby Grinds föräldrakooperativa Förening. Därmed är också samtliga föräldrar arbetsgivare till personalen.

Genom att delta i den pedagogiska verksamheten via föräldratjänstdagar stöttar föräldrar pedagogernas möjlighet för regelbunden planering och pedagogisk utveckling. Samtidigt får du som förälder en inblick och delaktighet i barnens vardag på förskolan. Under åren som gått har vi blivit övertygade om att föräldrars aktiva deltagande i verksamheten ger trygga barn.