Kalendarium 2018-2019

Vecka 28-31 är förskolan stängd
6 augusti - Förskolan öppnar
31 augusti - Planeringsdag OBS! Förskolan är stängd
25 september - Föräldramöte kl. 18-20
7 oktober - Städdag kl. 10-14
10 oktober - Årstämma kl. 18.30
13-14 november- Utvecklingssamtaldagar
13 december - Lucia kl. 7.30

30 januari - Reflexstigen kl. 15-17
5 april – Fredagsmys
7 april - Städdag kl. 10-14
16 maj - Förskolans dag kl. 15-17
29 maj - Utvärderingsdag OBS! Förskolan är stängd
6 juni - Sveriges nationaldag. OBS! Förskolan är stängd
7 juni - Klämdag OBS! Förskolan är stängd
14 juni - Sommaravslutning kl. 15

Vecka 28-31 är förskolan stängd

TILLÄGG

Föräldramöten
Formen för våra föräldramöten bygger på att alla sitter tillsammans i ett gemensamt möte. Vi fördjupar oss i olika ämnen och efterfrågar ibland önskemål om vilka områden ni föräldrar vill att vi fördjupar. Det är alltid en förälder som för protokoll. Vi brukar ha lite ämnen som ni föräldrar får diskutera i olika grupper. Vi försöker också alltid ha en filmvisning mot slutet som visar vad vi gör på förskolan och varför.

Lucia
Frivillig aktivitet. Efter en utvärdering av förra årets Lucia har vi ändrat formen för luciafirandet i år vilket innebär att det är Päron -och Äppelbarnen som genomför ett luciatåg. De barn som deltar måste lämnas utklädda på körsbärsgården kl. 7.30 – tåget går från körsbärsgården utan föräldrar kl.  8.00.
OBS! Körsbärsbarnen lämnas som vanligt inomhus på Körsbäret. Mer information kommer i anslutning till luciatåget.

Reflexstigen
Frivillig aktivitet. Barnen kommer under en tid att delta i ett reflextema på förskolan. Dagen för reflexstigen är ni föräldrar välkomna från 15.00 ute på Äpple/Pärongården för att sedan slussas vidare till att vandra en reflexstig i skogen där barnen har hängt upp reflekterande föremål som de själva har skapat. Barnen ska ha en ficklampa med sig den här dagen så de kan se reflexerna längs stigen.

Förskolans dag
Frivillig aktivitet. På förskolans dag anordnar vi stationer i förskolans lokaler och/eller på gårdarna. Syftet är att använda oss av det material som vi redan har på förskolan för att visa och lyfta värdet av det som vi gör om dagarna. Öppet hus från 15.00. Bara att mingla runt!

Sommaravslutningen
Även sommaravslutningen med tillhörande picknick är frivilligt. Aktiviteten startar 15.00 med en avslutningssamling utomhus där vi tackar av de barn som ska sluta på förskolan. Vi sjunger lite sånger och sedan är det springtävling runt förskolan. Efter tävlingen är det allehanda aktiviteter och picknick.

Fredagsmys/disco
Innan städdagarna som är på en söndag så anordnar samhörighetsgruppen fredagsmys på förskolan från klockan 17.00. Det är alltså barn och föräldrar som äter något gott, dansar och leker.

Städdag
En föräldraaktivitet. Mellan 10.00-14.00 så möts alla föräldrar på Grindstugan för att städa inomhus och utomhus. Laga trasiga saker, installera nya leksaker på gårdarna o.s.v. Förskolan har innan städdagarna delat med sig av en lista på saker som behöver göras och personal kommer att finnas på plats för att tydliggöra det som behöver göras.

Utvärderingsdag/planeringsdag
Utvärderingsdagen är förlagd i slutet av vårterminen. Där samlas alla pedagoger och utvärderar hela läsåret för att upptäcka utvecklingsområden och sammanställa en rapport som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Planeringsdagen har samma upplägg, men är i början på höstterminen. Då ska läsåret planeras med utvärderingen som underlag.