Kalendarium 2021-2022

Ht. 2021:
Vecka 28-31 är förskolan stängd om inte behov för barnomsorg finns. 
10 september - Planeringsdag OBS! Förskolan är stängd
21 september - Intromöte för nya familjer "välkommen till Grindstugan" kl. 18-20
23 september - Årsstämma kl. 18.30
3 oktober - Städdag kl. 10-14
9-10 november - Utvecklingssamtaldagar
25 november - Reflexstigen kl. 1530-17.00
13 december - Lucia kl. 7.30 utomhus.
27 -30 december - Förskolan stängd/jullov 

Vt. 2022:
3 januari - Förskolan öppnar.
9 februari - Föräldramöte kl. 18.00-20.00
24 april - Städdag kl. 10.00-14.00
19 maj - Förskolans dag kl. 15-17
27 maj - Utvärderingsdag OBS! Förskolan är stängd
17 juni - Sommaravslutning kl. 15.00
Vecka 28-31 - Förskolan stängd om inte behov finns. 

TILLÄGG

Intromöte/föräldramöten: På intromötet i september bjuder vi in alla nya familjer som har kommit till under vt. och ht. Här berättar vi om föräldrakooperativet, förväntningar till familjer och vad man kan förvänta sig av kooperativet.

Lucia: Frivillig aktivitet. Päron -och Äppelbarnen som genomför ett luciatåg.

Reflexstigen: Frivillig aktivitet. Dagen för reflexstigen är ni föräldrar välkomna från 15.00 ute på Äpple/Pärongården för att sedan slussas vidare till att vandra en reflexstig i skogen där barnen har hängt upp reflekterande föremål som de själva har skapat. Barnen ska ha en ficklampa med sig den här dagen så de kan se reflexerna längs stigen.

Förskolans dag: Frivillig aktivitet. På förskolans dag anordnar vi stationer i förskolans lokaler och/eller på gårdarna. Öppet hus från 15.00. Bara att mingla runt!

Sommaravslutningen: Frivillig aktivitet med picknick. Aktiviteten startar 15.00 med en avslutningssamling utomhus där vi tackar av de barn som ska sluta på förskolan.

Fredagsmys/disco: Frivillig aktivitet. Innan städdagarna som är på en söndag så anordnar samhörighetsgruppen fredagsmys på förskolan från klockan 17.00. Det är alltså barn och föräldrar som äter något gott, dansar och leker.

Städdag: Obligatorisk föräldraaktivitet. Mellan 10.00-14.00 möts alla föräldrar på Grindstugan för att städa inomhus och utomhus. Laga trasiga saker, installera nya leksaker på gårdarna o.s.v.

Utvärderingsdag/planeringsdag: Utvärderingsdagen är förlagd i slutet av vårterminen. Där samlas alla pedagoger och utvärderar hela läsåret för att upptäcka utvecklingsområden och sammanställa en rapport som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Planeringsdagen har samma syfte och vi planerar verksamhetsåret. Dessa två dagar är särskild viktiga för hela arbetslaget då vi har möjlighet att fördjupa oss tillsammans för att kunna ge barnen den bästa verksamheten.

Stängde dagar: Grindstugan håller som utgångspunkt stängt under planeringsdagar (en dag/termin) samt fyra veckor under sommaren.